Aanvragen voor laboratoriumontledingen

Bij elk staal hoort een aanvraagformulier!

Bij voorkeur gebruikt u de aanvraagformulieren van AML, door ons voorzien van uw identificatiegegevens. In de rand staan de verschillende afnamerecipiënten vermeld. De afkortingen worden verklaard in de Labogids.

Op het aanvraagformulier moeten volgende gegevens voorkomen:

 • Identificatiegegevens van de voorschrijvende arts
  • Naam, voornaam, adres, RIZIV-nummer (voorgedrukt)
  • Handtekening van de voorschrijvende arts
 • Patiëntengegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Rijksregisternummer
  • Vignet van de mutualiteit
 • Eventueel klinische gegevens (deze zijn verplicht voor een analyse met diagnoseregel)
 • Datum van het voorschrift
 • Datum en uur van de afname (belangrijk bij meerdere afnames)
 • Individueel aangekruiste analyses
 • Analyses niet gedrukt op het aanvraagformulier kunt u noteren in het vak ‘andere testen’.

Indien, ondanks de RIZIV beperkingen alles uitgevoerd moet worden, kruis dan het vierkantje ‘Alles uitvoeren’ aan.
De analyses die niet aan het RIZIV aangerekend mogen worden, rekent het laboratorium door aan de patiënt.

Voor sommige analyses zijn specifieke aanvraagformulieren vereist (pathologie, cytologie, moleculaire diagnostiek,…) Het laboratorium beveelt het gebruik van deze specifieke formulieren met vermelding van alle noodzakelijke gegevens aan.

Laboratoria die analyses in onderaanneming laten uitvoeren moeten steeds vermelden of de patiënt intern (gehospitaliseerd) dan wel extern (ambulant) is.

Voor laboratoria, arbeidsgeneeskundige diensten en industrie kunnen specifieke aanvraagformulieren worden gemaakt.

Om uw aanvraag snel en zonder fouten te verwerken, gebruikt u bij voorkeur de scan-formulieren die elektronisch ingelezen worden.

Bijaanvragen

Indien bijkomende analyses nodig, zijn op grond van de verkregen resultaten en/of het klinische verloop, kan dit gebeuren op reeds eerder afgenomen stalen. Uiteraard is dit afhankelijk van de aard van het staal en van de aangevraagde analyse.

Bewaartijden:

 • Serumstalen: 7 werkdagen bij 4°C
 • EDTA-tubes: 4 werkdagen bij 4°C
 • Citraattubes: 2 werkdagen bij kamertemperatuur
 • Glucosetubes: 1 werkdag bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. elementanalyse, GC & GC-MS: 5 weken bij 4°C
 • Bloedstalen en sera voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek a.d.h.v. HPLC: 6 weken bij -20°C
 • Afnames voor microbiologie: 1 week bij 4°C
 • Urines voor arbeidsgeneeskundig en toxicologisch onderzoek: 6 weken bij 4°C
 • Paraffineblokken (histologie): 30 jaar bij kamertemperatuur
 • Vochten (cytologie): 10 werkdagen bij 4°C
 • ThinPrep potjes (cervixcytologie en HPV): 6 weken bij kamertemperatuur
Publicatiedatum:
January 17, 2022 (08:19)