COVID-19 statistieken bij het Algemeen Medisch Laboratorium (A.M.L.)

Gemiddelde LTAT

0 uur

LTAT: Tijd die verloopt tussen de registratie van het staal in het laboratorium en de rapportering van het resultaat.

Positiviteitsratio (gedurende crisis)

Data van 01/01/2021 – 20/03/2022

Positief: 17,28%

Negatief: 82,72%

Positiviteitsratio (afgelopen week)

Data van 14/03/2022 – 20/03/2022

Positief: 33,75%

Negatief: 66,25%

LTAT < 24u

99,82%

LTAT 24-48u

0,18%

LTAT > 48u

0,00%

Evolutie LTAT voor 90% van de stalen (14/03/2022 - 20/03/2022)

Aantal aanvragen SARS-CoV-2 PCR (14/03/2022 - 20/03/2022)

Laatste update: 21/03/2022.

Voor de patiënt

Uw SARS-CoV-2 PCR resultaat wordt automatisch ge-sms’t als uw arts de nodige gegevens vermeldt op het aanvraagformulier.

Maar wist u dat u als patiënt al uw medische gegevens kan raadplegen via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo)?

Hoe ga je te werk?

  • Surf naar www.cozo.be of open de CoZo app
  • Log in via je eID of itsme
  • Klik vervolgens op ‘resultaten’ om uw gegevens te raadplegen

Voor de arts

Positieve SARS-CoV-2 PCR resultaten worden u automatisch ge-sms’t indien uw gsm-nummer bij ons gekend is.

Via de website “Tracing against Corona” kan u alle boordtabbellen raadplegen.

Hieronder alvast een woordje uitleg omtrent deze tabellen:

Het is voor een effectieve en efficiënte contactopsporing van groot belang dat de testresultaten beschikbaar bij de labo’s snel, volledig en juist beschikbaar zijn in de gegevensbank bij Sciensano. Daarom wordt aan de labo’s gevraagd om de resultaten binnen het uur na de beschikbaar van het testresultaat op een juiste wijze over te maken aan Sciensano. Hieronder gaat voor de voorbije periode een boordtabel die per dag en per labo aangeeft in welke mate het voldoet aan deze service level agreements (SLA’s). Groene vakken geven aan dat de SLA gerespecteerd wordt. Oranje of rode vakken geven aan dat niet of helemaal niet aan de SLA wordt voldaan.

Publicatiedatum:
March 21, 2022 (07:45)