Voor de arts

Ons laboratorium factureert aan het einde van de maand volgend op uw onderzoek.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds (mutualiteit), betalen enkel het remgeld en de eventuele supplementen. De overige kosten regelt het laboratorium rechtstreeks met de mutualiteit. Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds, dan dient u het volledige bedrag van de factuur zelf te betalen.
De algemene voorwaarden van de facturen kan u terugvinden op de pagina Algemene Voorwaarden.

Meer info omtrent de honoraria en prijzen van geneeskundige verstrekkingen kan u terugvinden op de website van het RIZIV via volgende link: http://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur

Meer info omtrent de tarieven met betrekking tot Cervixcytologie kan u raadplegen via het document: Tarificatie Cervixcytologie.

Voor de patiënt

Hebt u vragen met betrekking tot uw factuur gelieve dan contact op de nemen met de dienst boekhouding op het nummer 03/30.30.830 of vul ons Contactformulier in.

Publicatiedatum:
October 7, 2021 (10:03)