Datalek TestCoronaNu Nederland? (19/07/2021)

Geachte collega,

Bij de Nederlandse firma TestCoronaNu, dewelke via de Nederlandse overheid de toelating kreeg om corona-afnames te organiseren, werd een datalek vastgesteld.

Al sedert het begin van de coronacrisis voert AML PCR-testen uit in onderaanneming voor talrijke klinische laboratoria en afnamecentra. Door de hoge nood aan testen zijn er ook bepalingen voor Nederland gebeurd o.a. voor TestCoronaNu. Deze bepalingen zijn steeds volgens de deontologische regels uitgevoerd. Binnen AML is er geen datalek, AML voerde enkel testen uit op vraag van TestCoronaNu. Aangezien er geen directe link is tussen de informaticasystemen van AML en TestCoronaNu is de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen niet in het gedrang gekomen.

AML heeft het onderzoeksrapport hierover opgevraagd. Ook werd er gevraagd de verwijzing naar onze prikcentra met onmiddellijke ingang te verwijderen van hun website. AML bekijkt verder eventuele juridische stappen tegen TestCoronaNu in Nederland.

Vriendelijke groeten,

Klinisch biologen

AML

Gewijzigde procedure reizigers vanaf 01/07/2021 (25/06/2021)

Geachte collega,

Nu de zomervakantie voor de deur staat, bereiden we ons volop voor om het aanvragen van gratis PCR testen aangeboden door de overheid te kunnen implementeren. Jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren, hebben recht op 2 gratis testen in de periode van 28 juni t.e.m. 30 september.

Hoe gaat dit in zijn werk? Elke burger moet steeds zelf zijn CTPC (activatiecode) downloaden op www.mijngezondheid.be. Dit kan vanaf 26 juni.

Met deze code kan er online een afspraak geboekt worden in verschillende testcentra waaronder AML. Een afspraak kan gemaakt worden via onze website www.aml-lab.be.

De CTPC code is maximaal 10 dagen geldig voor terugbetaalde testen. Dit betekent dat de afspraak maar 10 dagen voor vertrek kan ingepland worden. Het is daarom belangrijk dat de reiziger op voorhand nakijkt wat de geldende richtlijnen zijn van het land van bestemming.

Indien burgers bij u als arts terecht komen voor de Covid-19 afname, moeten zij ook deze activatiecode meebrengen. U dient deze toe te voegen aan de e-form en het staal op deze manier aan ons bezorgen. Momenteel is de finale versie van het nieuwe e-form nog niet beschikbaar. We volgen dit op de voet en communiceren verder over de gedetailleerde aanvraagprocedure zodra alle details bekend zijn.

Wij blijven via alle gebruikelijke kanalen rapporteren, doch daarnaast is het ook mogelijk om het EU vaccinatiecertificaat, negatief testcertificaat of herstelcertificaat te raadplegen of downloaden op www.mijngezondheid.be of via de CovidSafe app. Ouders kunnen langs dezelfde weg negatieve testcertificaten ophalen voor hun kinderen jonger dan 16 jaar.

Om deze certificaten te bekomen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Voor meer details verwijzen we graag naar onze website www.aml-lab.be.

We streven steeds naar een antwoordtijd van 24u. Echter, bij een toenemend aantal aanvragen kunnen de resultaten vertraging oplopen.

We proberen jullie zoveel mogelijk te ondersteunen met onze afnamelocaties te Antwerpen, Lokeren, Mechelen, Genk en Ardooie.

Vriendelijke groeten,

Klinisch biologen

AML

Update Corona diagnostiek (16/04/2021)

Beste collega’s,

Helaas is en blijft COVID-19 diagnostiek een zeer actueel en belangrijk topic. Als toonaangevend labo willen wij ons onderscheiden in onze dienstverlening door de meest vooruitstrevende testmodaliteiten aan te bieden.

De variant analyse van circulerende SARS-CoV-2 stammen wordt verder uitgebreid. Op de sterk positieve stalen (Ct waarde < 25) zullen we naast de Britse variant ook de Zuid-Afrikaanse en Brazilaanse variant detecteren met een reflex test.

Als alternatief voor de nasopharyngeale wissers bieden we voortaan ook speekseltesten aan. In tegenstelling tot de antigeentesten blijft dit een moleculaire (PCR) test met een hogere gevoeligheid dan de huidige sneltesten. Dergelijke afname is echter in sommige patiëntpopulaties veel handiger dan een nasopharyngeale wisser.
Het nodige afnamemateriaal hiervoor kan aangevraagd worden bij het laboratorium indien u deze wenst te gebruiken.

Om ook de rapportering van resultaten vlotter te laten verlopen, zullen voortaan alle patiënten een SMS ontvangen waarmee ze na ontvangst van een tijdelijke code hun resultaten via een internetverbinding kunnen consulteren.
Vermeld hiervoor duidelijk het GSM nummer van de patiënt op het aanvraagformulier of het e-form.

Voor wat betreft de detectie van SARS-CoV-2 IgG antistoffen zijn we begin februari overgeschakeld naar een kwantitatieve test die geschikt is voor de bepaling van antistoffen opgewekt door een natuurlijke infectie en vaccinatie.
Door het aanvullen van onze dienstverlening met de meest vooruitstrevende technologieën zijn we ervan overtuigd jullie op de beste manier bij te staan in deze crisis.

Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

SMS Service Patiënt: COVID Resultaten (16/02/2021)

Beste collega,

Sinds deze week is onze SMS-service voor patiënten terug opgestart.

Dit zorgt ervoor dat patiënten automatisch een SMS ontvangen zodra hun resultaat voor COVID PCR beschikbaar is in ons systeem.

Opdat dit goed werkt, zijn er wel een aantal belangrijke aandachtspunten/voorwaarden:

 • De aanvraag voor PCR dient geplaatst te worden mbv een e-form
 • Vul het GSM nummer in van uw patiënt in volgend formaat: +32 4XX XXXXXX of 04XX XXXXXX.
 • Scan het referentienummer vermeld op het blauwe etiket op de afnametube in op het e-form in het daartoe bestemde vak. (1 vel etiketten per patient)

In geval van vragen, kan u ons mailen op info@aml-lab.be.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Apr. Biol. G. Salembier

Problemen telefooncentrale (16/02/2021)

Beste collega,

Onze lijnen zijn vaak moeilijk bereikbaar. Er zijn opnieuw tijdelijk alternatieve nummers actief indien onze gebruikelijke lijn niet beschikbaar is. Deze kan u ook terugvinden op onze website.

 • Voor staalophalingen en aanvragen voor materiaal: xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten: xxxx/xx.xx.xx en xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten van en vragen over veterinaire stalen: xxxx/xx.xx.xx
 • In het weekend na de kantooruren: secretariaat van wacht op xxxx/xx.xx.xx

In geval van niet dringende vragen, kan u ons ook steeds mailen op info@aml-lab.be.

In onze vorige communicatie werd foutief een ander emailadres doorgegeven, waarvoor onze excuses.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Apr. Biol. G. Salembier

Verantwoord rapporteren door AML (09/02/2021)

Beste collega’s,

We focussen sinds enige weken op het verder optimaliseren van onze rapportering.

Na de elektronische rapporteringskanalen, hebben we intussen opnieuw onze SMS-server herstart.
Dit betekent dat u zoals voorheen, uw resultaten via SMS kan ontvangen indien gewenst.

Daarnaast zijn de nodige voorbereidingen getroffen om opnieuw papieren rapporten te kunnen aanleveren.
Daar er echter intussen een heel gamma aan elektronische rapporteringsmiddelen voorhanden is (ConsultIT, Lab Online, uw EMD, Quick Lab en CoZo), willen we ons beleid voor het drukken van rapporten verder rationaliseren.
Er worden immers talloze rapporten nodeloos afgedrukt met veel papierverspilling tot gevolg.

Volgende week wordt er een digitale enquête rondgestuurd waarin u uw wensen betreffende de papieren rapportering aan ons kenbaar kan maken.
Indien u intussen toch reeds dringend een papieren rapport nodig heeft, aarzel niet om ons secretariaat te contacteren, dan bezorgen we dit meteen.

In geval van vragen, kan u ons mailen op info@aml-lab.be.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Apr. Biol. G. Salembier

Heropstart COVID-PCR bepaling in AML (29/01/2021)

Beste collega’s,

Het routinegedeelte van het labo is intussen al enkele weken stabiel. Vanaf volgende week maandag zal ook ons COVID labo terug volledig opgestart worden. Onze rapporteringslijnen met Sciensano zijn terug operationeel waardoor we opnieuw onze volle testcapaciteit kunnen inschakelen.

Voortaan zullen ook de Ct waarden van de opgespoorde genen vermeld worden op het rapport. Stalen met een hoge virale lading (Ct < 25) zullen verder onderzocht worden op de aanwezigheid van mogelijke varianten, inclusief de Britse variant. Dit bijkomend resultaat zal binnen de 48u gerapporteerd worden.

We werken actief samen met de nationale referentielabo’s om circulerende varianten in kaart te brengen. Een representatieve hoeveelheid van onze positieve stalen wordt doorgestuurd voor sequencing. Wij volgen de literatuur en richtlijnen van Sciensano nauwgezet op. Indien noodzakelijk kunnen we snel schakelen in onze teststrategie.

We dringen erop aan om bij elke aanvraag voor SARS-CoV-2 PCR het rijksregisternummer van de patiënt duidelijk te vermelden zodat enerzijds correcte rapportering naar Sciensano in kader van contacttracing mogelijk is en anderzijds het resultaat raadpleegbaar is op CoZo.

Voorlopig kunnen we de e-forms nog niet electronisch inlezen. Het volstaat om het ingevulde e-form af te drukken en bij het staal te voegen. Dit wordt zo snel mogelijk verholpen. Aanvragen via ons gebruikelijke papieren aanvraagformulier en Lab Online zijn uiteraard ook steeds mogelijk.

In geval van vragen, kan u ons mailen op info@aml-lab.be.

Gezien de werking van onze telefooncentrale intussen gestabiliseerd is, zijn de eerder doorgegeven noodnummers niet meer actief. U kan ons contacteren op het gebruikelijke nummer. Het GSM nummer (xxxx/xx.xx.xx) van de secretaresse van wacht kan u wel nog steeds gebruiken in het weekend buiten de kantooruren.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen. Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (25/01/2021)

Beste collega’s,

Intussen is het laboratorium reeds even terug operationeel. We werken nu heel hard aan het verder optimaliseren van al onze rapporteringskanalen.
Lab Online is terug werkzaam voor het aanmaken van aanvragen en consulteren van uw resultaten. Intussen kan u hier opnieuw PDF rapporten opvragen en doormailen.
Het elektronisch doorsturen van resultaten naar uw EMD verloopt intussen stabiel.
Sinds vanmiddag is de connectie met CoZo ook hersteld. Alle resultaten kunnen voortaan ook terug op dit platform geconsulteerd worden door u en uw patiënten.
Consult-IT blijft uiteraard ook actief.

Onze lijnen zijn vaak overbelast door de vele inkomende oproepen, waarvoor onze excuses.
Er zijn tijdelijk alternatieve nummers indien onze gebruikelijke lijn niet beschikbaar is:

 • Voor staalophalingen en aanvragen voor materiaal: xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten van orders vanaf 09/01: xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten van en vragen over veterinaire stalen: xxxx/xx.xx.xx
 • In het weekend na de kantooruren: secretariaat van wacht op xxxx/xx.xx.xx

In geval van vragen, kan u ons mailen op info@aml-lab.be.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (19/01/2021)

Beste collega’s,

Sinds vorige week is het labo grotendeels terug operationeel. Naast de bloedstalen worden nu ook alle microbiologie stalen terug intern geanalyseerd. Op alle stalen van na 09/01 kunnen bijaanvragen verwerkt worden.
Een deel van de analyses gebeurt nog offline waardoor de rapportering nog wat vertraging kan ondervinden.

Vandaag zal in de loop van de dag ons digitaal platform Lab Online opnieuw beschikbaar zijn, zowel voor aanvragen als consulteren van uw resultaten.
We kunnen intussen opnieuw de resultaten elektronisch doorsturen naar uw EMD.
Deze worden de komende dagen geleidelijk doorgestuurd naar uw pakket.
Voorlopig kunnen er nog geen papieren rapporten afgeleverd worden, hieraan wordt in de komende dagen gewerkt.
U kan uiteraard nog steeds uw resultaten consulteren op ConsultIT.

Onze lijnen zijn vaak overbelast door de vele inkomende oproepen, waarvoor onze excuses.
Er zijn tijdelijk alternatieve nummers indien onze gebruikelijke lijn niet beschikbaar is:

 • Voor staalophalingen en aanvragen voor materiaal: xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten van orders vanaf 09/01: xxxx/xx.xx.xx
 • Voor resultaten van en vragen over veterinaire stalen: xxxx/xx.xx.xx
 • In het weekend na de kantooruren: secretariaat van wacht op xxxx/xx.xx.xx

In geval van vragen, kan u ons mailen op aml@sonicgenetics.be.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (13/01/2021)

Beste collega’s,

Omwille van aanhoudende problemen met onze telefoonlijnen voorzien we tijdelijk alternatieve nummers indien onze gebruikelijke lijn niet beschikbaar is:

Voor staalophalingen en aanvragen voor materiaal: xxxx/xx.xx.xx
Voor resultaten van orders vanaf 09/01: xxxx/xx.xx.xx
Voor resultaten van en vragen over veterinaire stalen: xxxx/xx.xx.xx

Voor resultaten van aanvragen geplaatst voor 09/01 en andere vragen kan u ons mailen op aml@sonicgenetics.be.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (11/01/2021)

Beste collega’s,

Dankzij het harde werk van de afgelopen dagen is er operationeel heel wat vooruitgang geboekt.

Alle administratie wordt intussen opnieuw intern verwerkt en alle bloedstalen worden intern geanalyseerd voor wat betreft de routine analyses.
Overige analyses (NIPT, pathologie, de meeste PCR analyses…) zijn reeds sinds een week terug operationeel. Aangezien deze analyses echter offline gebeuren, kan de rapportering wel nog wat vertraging ondervinden.

Voor het verwerken van de microbiologiestalen doen we nog steeds beroep op de hulp van omliggende laboratoria, maar alle resultaten zullen beschikbaar zijn in ons LIS systeem en door ons aan u gerapporteerd worden.
We blijven intussen inzetten op het verder bijwerken van achterstallige administratie en het opnieuw op punt stellen van onze systemen.

Ons digitaal platform Lab Online is voorlopig nog niet beschikbaar, alsook papieren rapporten kunnen voorlopig niet afgeleverd worden.
De heropstart van Lab Online en de rapportering naar jullie EMD zijn onze eerstvolgende prioriteiten.
Voor al uw resultaten van routine analyses aangevraagd sinds zaterdag 9 januari kan u telefonisch bij ons secretariaat terecht of ze consulteren op ConsultIT.
Onze lijnen zijn vaak overbelast door de vele inkomende oproepen, waarvoor onze excuses.
In geval van vragen, kan u ons mailen via aml@sonicgenetics.be.

We willen benadrukken dat alle elektronische communicatie die u van ons ontvangt volkomen veilig is.
Alle software noodzakelijk voor externe communicatie (vb. Lab Online) is opgezet bij een externe partner in een volledig beveiligde omgeving, los van ons netwerk.
Dit optimaliseert de beveiliging ervan zowel voor ons als voor jullie.

Op onze website www.aml-lab.be kan u nog steeds de meest recente ontwikkelingen volgen.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (06/01/2021)

Beste collega’s,

Ondanks de berichtgeving in de media, zijn de computerproblemen, veroorzaakt door een hack op ons systeem, moeilijker oplosbaar dan verwacht.
Diepgaand onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat er geen patiëntdata gelekt zijn bij deze aanval.
Onze focus ligt op het garanderen van onze dienstverlening in samenwerking met omliggende laboratoria. Intussen concentreren we ons optimaal op het heropstarten van onze systemen.
Gebruik voor uw aanvraag een papieren aanvraagformulier en vergeet zeker niet naam en rijksregisternummer van de patiënt te vermelden. Ons digitaal aanvraagplatform Lab Online is NIET beschikbaar. Resultaten kunnen voorlopig enkel telefonisch gerapporteerd worden. ConsultIT is beschikbaar voor historische resultaten. In geval van vragen, kan u ons mailen via aml@sonicgenetics.be.
Op onze website www.aml-lab.be kan u de meest recente ontwikkelingen volgen. Daar vindt u ook een FAQ waarmee we de meeste gestelde vragen proberen op te vangen.
Ons laboratorium staat voor een nooit eerder geziene uitdaging, en het hele team werkt hard om jullie en de patiënten verder te helpen. We beseffen dat we een extra inspanning vragen en danken jullie voor het vertrouwen. Wij hopen net als jullie dat we zo snel mogelijk opnieuw volledig operationeel zijn.
Verdere communicatie volgt zo snel mogelijk.

Dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,

Apr. Biol. G. Salembier
Namens alle medewerkers van A.M.L.

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (04/01/2021)

Beste collega,

Als gevolg van de hacking werken onze communicatie kanalen niet optimaal en gebruiken we tijdelijk de volgende website: www.aml-lab.be.
Op regelmatige basis zal onder de rubriek ‘Nieuws‘ een update volgen van de vorderingen en de ondernomen acties zodat iedereen tijdig de juiste informatie krijgt.
In de rubriek ‘FAQ’ zal u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.
Nuttige documenten zoals aanvraagformulieren of materiaalkaarten kan u terugvinden onder de rubriek ‘Documenten‘.
Omdat ook onze vertrouwde mailbox voor ons nog niet toegankelijk is, hebben we tijdelijk een mailadres aangemaakt voor alle praktische vragen aml@sonicgenetics.be.
Wij vragen met aandrang om altijd het rijksregisternummer van de patiënt mee te delen. Alleen op deze manier kunnen we de resultaten snel terugvinden en worden ze ook naar CoZo verstuurd.
De resultaten van de stalen die door de samenwerkende labo’s zijn geanalyseerd kunnen electronisch naar jullie EMD worden gestuurd, op voorwaarde dat we het juiste formaat kennen. Gelieve deze door te mailen naar het tijdelijke mailadres aml@sonicgenetics.be.
Ons labo staat voor een nooit eerder geziene uitdaging, en het hele team werkt hard om jullie verder te helpen.

Van velen krijgen we woorden van begrip, waarvoor dank!

Wij hopen net als jullie dat we zo snel mogelijk opnieuw volledig operationeel zijn en we excuseren ons voor de overlast.

Namens alle medewerkers van A.M.L.

Cyberaanval Algemeen Medisch Laboratorium (30/12/2020)

Beste collega,

Zoals jullie vermoedelijk al wel vernomen hebben via diverse kanalen, hebben we te kampen met een onvoorzien computer probleem door een cyberaanval.
Hierdoor is het labo van de buitenwereld afgesloten en staat de labo-activiteit op een zeer laag pitje. Een heel team van computerexperts werkt sindsdien onophoudend om ervoor te zorgen dat we terug veilig al onze toestellen kunnen opstarten.

Wij zijn verplicht om een groot deel van onze stalen uit te besteden aan andere omliggende laboratoria, waarvoor we hun zeer dankbaar zijn. Zij staan in voor de verdere verwerking en rapportering en vragen u daarom uw aanvragen op papier te doen.

Wij doen ons uiterste best om dit vlot te laten verlopen en doen er alles aan om dit snel opgelost te krijgen.

Vragen kunnen best gericht worden aan aml@sonicgenetics.be. Op deze manier proberen we jullie zo snel mogelijk te beantwoorden.

Nogmaals bedankt voor jullie begrip en bemoedigende reacties.

Namens alle medewerkers van A.M.L.

Laatste update: 06/01/2021.

Publicatiedatum:
September 13, 2021 (11:37)