Voor de arts

Aangezien het laboratorium vele analyses dagelijks uitvoert, zijn de meeste resultaten dezelfde dag beschikbaar. De rapporten worden door eigen bodes, per koerier of per post bezorgd.

Op aanvraag kunnen naast volledige rapporten ook onvolledige rapporten worden bezorgd.

Indien men op het aanvraagformulier het vierkantje ‘Tel (dringend)’ aankruist, worden de uitslagen steeds telefonisch meegedeeld. Sterk pathologische resultaten worden door het medisch secretariaat altijd doorgebeld, ongeacht of ze al dan niet dringend zijn aangevraagd.

Het elektronisch doorsturen van resultaten via eHealthBox geniet de voorkeur. Beschikt men over een EMD (Elektronisch Medisch Dossier) dan kunnen de resultaten op deze wijze onmiddellijk weggeschreven worden in het patiëntendossier.

Daarnaast kunnen de patiëntenresultaten ook online geconsulteerd worden via Lab Online, QuickLab of ConsultIT. Meer informatie hierover is beschikbaar via uw contactpersoon.

Indien men op het rapport van een patiënt naast de huidige resultaten ook de vorige resultaten wenst, dient het vierkantje ‘cumulatief rapport’ te worden aangekruist.

Indien een aanvrager een kopie aan een collega wenst te bezorgen, dient de naam en het adres te worden vermeld op de voorziene plaats.

Alle gegevens die men op het aanvraagformulier noteert, worden op het rapport vermeld, zodat deze door de aanvrager op juistheid kunnen worden gecontroleerd. De referentiewaarden zijn immers voor bepaalde analyses verschillend naargelang leeftijd en geslacht.

De patiënt kan telefonisch zijn resultaten bekomen indien de aanvrager het veld ‘aan patiënt meedelen’ invult. Indien de aanvrager wenst dat de patiënt een kopie van de resultaten krijgt, dient men het vakje ‘Kopie aan patiënt’ aan te kruisen of bij ‘Kopie aan:’ patiënt te schrijven.

Voor het maken van afspraken omtrent het ophalen van stalen, de wijze van rapporteren of voor bijkomende vragen over andere facetten van onze dienstverlening kan men steeds contact opnemen met het laboratorium.

Voor de patiënt

Resultaten van een laboratoriumonderzoek worden in de eerste plaats ter beschikking gesteld aan uw aanvragende arts. Een juiste interpretatie van de uitslag kan maar correct gebeuren in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw aanvragende arts over beschikt.

Als laboratorium mogen wij geen resultaten doorgeven aan de patiënt, tenzij dit expliciet gevraagd werd door de aanvragende arts.
Mede door de privacywetgeving is het mailen van persoonlijke en medische gegevens verboden.
Dit neemt echter niet weg dat u als patiënt nog steeds eigenaar blijft van uw eigen resultaten en bijgevolg heeft u dus ook het recht op het raadplegen van uw medische gegevens.

Om tegemoet te komen aan dit recht kan u als patiënt ten allen tijde via het CoZo platform uw medische gegevens inzien. Ons laboratorium stelt resultaten van een laboratoriumonderzoek steeds ter beschikking aan het CoZo platform 1 dag nadat het rapport volledig is.
Naast laboratoriumresultaten zal op het CoZo platform ook andere informatie beschikbaar zijn als therapeutische relaties, medische beeldvorming, vaccinaties, medicatieschema’s, dossierlogging,…
Alle nodige informatie omtrent het inloggen en gebruik van CoZo kan u terugvinden op hun website. Zeer handig hierbij is dat CoZo ook een app voorziet.

Publicatiedatum:
November 16, 2021 (10:31)