Pathologie
Laatst aangepast 10/21/2020
De afdeling pathologie bestaat uit humane geneeskunde pathologie en diergeneeskunde pathologie.

De humane geneeskunde pathologie richt zich voornamelijk op het histologisch onderzoek van biopsies en niet gynaecologische cytologies.
Hierbij wordt een waaier van methoden gebruikt om de diagnostiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen: histochemie, immunohistochemie en moleculaire biologie.

■ Verantwoordelijke Patholoog Anatomen: John Paul Bogers, Ingrid Neetens, Marleen Praet, Marc Ramael

De diergeneeskundige pathologie bestaat voornamelijk uit chirurgische pathologie op alle diersoorten; immunohistochemische typering van tumoren, infectieuze agentia, mastcel panel; dermatopathologie; cytologie en voert tevens lijkschouwingen (op huisdieren) uit.

■ Verantwoordelijke Dierenarts Patholoog: Hilde De Cock

Voornaamste analyse-apparatuur

■ Microtoom (Leica)
■ Kleurtoestel (Sakura Tissue-Tek Prisma en Film; Leica)
Weefselprocessor


Weefselprocessor

Microtoom