Bedrijfsgegevens
Laatst aangepast 06/08/2020

AML BV
MEDVET BV

Site Kiel
Algemeen Medisch Laboratorium (AML)

Klinische Biologie & Diergeneeskunde
Pathologische Anatomie & Moleculaire Biologie
Arbeidsgeneeskunde, Toxicologie & Gerechtelijke Analyses

Emiel Vloorsstraat 9

2020 Antwerpen

Tel.: +32-(0)3/303.08.00
Fax: +32-(0)3/303.08.80


Openingsuren:
Weekdagen07u30 - 21u00
Zaterdagen08u00 - 17u30

Bloedafnames

■ A.M.L., Besloten Vennootschap onder de vorm van een BV, Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen, BE0426.279.168, RPR Antwerpen
  • Erkenningsnummer klinische biologie: 811653-43-998
  • Erkenningsnummer pathologische anatomie: 811977-10-997
■ Medvet BV, Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen, BE0448.758.523

Algemene voorwaarden

Onderzoeksgebieden

AML voert klinisch biologische, moleculair biologische en pathologische analyses uit op zowel op humane als diergeneeskundige stalen.

Het routinelaboratorium van AML voert klinisch biologische analyses uit, zowel op humane als op diergeneeskundige stalen.
Voor het verrichten van klinisch biologisch onderzoek maakt het laboratorium gebruik van een groot aantal technieken waaronder (immuno-) chemische, hematologische, spectrofotometrische, flowcytometrische, chromatografische, fysische, fysisch chemische, microscopische, microbiologische en radio-immunologische technieken.

Het laboratorium voor Arbeidsgeneeskunde, Toxicologie en Gerechtelijke Analyses is gespecialiseerd in de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van tal van organische en anorganische componenten, welke niet door routinetechnieken kunnen worden geanalyseerd. Hiervoor is het laboratorium uitgerust met meer gespecialiseerde technieken zoals vloeistofchromatografie (HPLC-UV, HPLC-Tandem-MS), gaschromatografie (GC-FID, GC-ECD, GC-MS), inductief gekoppelde massaspectrometrie (ICP-MS), atoomabsorptie- en atoomfluorescentiespectroscopie en Fourier-transform-infraroodspectroscopie (FTIR).

Het laboratorium maakt voor het verrichten van anatomo-pathologisch onderzoek gebruik van diverse technieken waaronder histologische en (immuun-)histochemische kleuringen, en microscopische technieken.

Voor de moleculaire diagnostiek maakt het laboratorium gebruik van de polymerase ketting reactie (PCR), real time PCR, Nucleic Acid Sequence Based Amplification (NASBA), spectrofotometrische bepalingen en nucle´nezuur opzuiveringstechnieken (DNA/RNA) en next generation sequencing (NGS).


De analyses die AML verricht, staan met de gebruikte techniek en andere relevante informatie vermeld in de Labo-gids.

Belac-accreditatie

Het Algemeen Medisch Laboratorium is sinds 1995 geaccrediteerd door het Belgisch Accreditatiesysteem BELAC. Indien u dat wenst, kunnen wij u een gedetailleerde lijst van geaccrediteerde analyses en een accreditatiecertificaat bezorgen.

U kan deze ook raadplegen of downloaden: Scope diergeneeskunde met ISO 17025 certificaat en Scope humane geneeskunde met ISO 15189 certificaat.

De BELAC Accreditatie geeft u als opdrachtgever de garantie dat alle fasen van de laboratoriumactiviteiten worden uitgevoerd volgens de internationale norm. BELAC voert hiertoe op regelmatige basis een audit uit bij AML.