HPLC
Laatst aangepast 01/03/2018
■ Verantwoordelijke Klinisch Bioloog: Marc Uytterhoeven & Lisbeth Patteet
■ Hoofdlaborant: Evi Van Den Steen

Op deze afdeling worden organische componenten geanalyseerd zoals:
- Lichaamseigen metabolieten: catecholamines, porfyrines, metanefrines, hydroxyproline,...
- Lichaamsvreemde metabolieten: hydroxy-pyreen, muconzuur, TTCA,...
- Vitamines: A, E, B1, B2, B6, C & caroteen
- Farmaca: tricyclysche, benzodiazepines, amiodarone, lamotrigine,...

Voornaamste analyse-apparatuur

■ Jasco FP-920 & FP-1520(fluorescentiedetectoren)
■ UV-2000 & UV-3000(UV-detectoren)
■ ICW 800(chromatografie workstation)
■ P200(binaire gradient pomp)
■ P1000 XR(quaternaire gradient HPLC pomp)
■ P2000(inerte binaire gradient pomp)
■ P500, P1000 & P3500(isocratische high precision FPLC pomp)
■ Coulochem II(electrochemische detector)
■ AS-100, AS-310 & AS1000(autosampler voor HPLC)


XXX (XXX)

XXX (XXX)

XXX (XXX)

XXX (XXX)

XXX (XXX)

XXX (XXX)