Microbiologie
Laatst aangepast 09/13/2019
■ Verantwoordelijke Klinisch Biologen: Astrid Coppens & Johan Beert
■ Coördinerend Hoofdlaborant: Joachim Steenbergen
■ Hoofdlaborant: Lotte Neelen

Deze afdeling onderzoekt diverse materialen van humane en dierlijke origine (urine, faeces, sputum enz .) op aanwezigheid van ziekteverwekkende microorganismen (bacteria, virussen, schimmels, parasieten).
Na isolatie van de aanwezige organismen waarbij gebruik wordt gemaakt van specieke voedingsbodems worden mogelijke ziekteverwekkers geidentificeerd en wordt indien nodig een gevoeligheidsbepaling (antibiogram) uitgevoerd.
Voor diergeneeskundige stalen worden aangepaste technieken gebruikt, o.a voor een veterinair antibiogram.

De afdeling beschikt over "State of the Art" apparatuur waardoor de resultaten zo snel mogelijk en met een hoge betrouwbaarheid beschikbaar zijn. Door deelname aan Nationale en Internationale Kwaliteitscontrole-programma's en een uitgebreide Interne Kwaliteitscontrole is er een continu toezicht op de kwaliteit van de resultaten.

Kritische doorbelwaarden Microbiologie

Onderstaande lijst beschrijft de resultaten die, wanneer ze voldoen aan de vermelde criteria en niet vooraf bekend waren, steeds aan de aanvragende geneesheer worden doorgebeld.
De lijst geldt enkel voor humane stalen, niet voor diergeneeskunde.
Indien de stalen afkomstig zijn van een doorzendend laboratorium (onderaanneming) zijn deze resultaten in realtime consulteerbaar voor dit laboratorium en staan zij in voor het doorbellen ervan aan de aanvragende arts.
Naast de vermelde onderzoeken kan elk ander resultaat met een mogelijk hoge medische relevantie
(beoordeeld op basis van de verschafte klinische informatie) doorgebeld worden door een klinisch bioloog.

Kritische doorbelwaarden Microbiologie
Meldingsplichtige Infectieziekten Vlaanderen (v2019)

Epidemiologische statistiek


Voornaamste analyse-apparatuur

■ WASP (Copan)
■ Vitek 2 (bioMérieux)
■ Vitek MS MALDI-TOF (bioMérieux)
Mini API (bioMérieux)
Anoxomat Mark II (MART)
■ OC-SENSOR io (EIKEN)
■ Bact/ALERT 3D (bioMérieux)
■ Arkray Osmo Station OM-6050 (Menarini)
■ AFB RAL Stainer (bioMérieux)
■ PREVI Color Gram (bioMérieux)
■ BACTEC MGIT 320 (Becton Dickinson)

WASP (Copan)

Vitek 2 (bioMérieux)

Vitek 2 (bioMérieux)
AFB RAL Stainer (bioMérieux)

Vitek MS MALDI-TOF (bioMérieux)

Arkray Osmo Station OM-6050 (Menarini)
Afdeling microbiologie
PREVI Color Gram (bioMérieux)
Anoxomat Mark II (MART)
BACTEC MGIT 320 (Becton Dickinson)

BacT/ALERT 3D (bioMérieux)

OC-SENSOR io (Eiken)