Rapportering
Laatst aangepast 11/28/2016
Aangezien het laboratorium vele analyses dagelijks uitvoert, zijn de meeste resultaten dezelfde dag beschikbaar. De rapporten worden door eigen bodes, per koerier of per post bezorgd.

Op aanvraag kunnen naast
volledige rapporten ook onvolledige rapporten worden bezorgd.

Indien men op het aanvraagformulier het vierkantje ‘Tel (dringend)’ aankruist, worden de uitslagen steeds telefonisch meegedeeld. Sterk pathologische resultaten worden door het medisch secretariaat altijd doorgebeld, ongeacht of ze al dan niet dringend zijn aangevraagd.

Het elektronisch doorsturen van resultaten via eHealthBox of Medimail geniet de voorkeur. Beschikt men over een EMD (Elektronisch Medisch Dossier) dan kunnen de resultaten op deze wijze onmiddellijk weggeschreven worden in het patiŽntendossier.

Daarnaast kunnen de patiŽntenresultaten ook online geconsulteerd worden via Lab Online, QuickLab of ConsultIT. Meer informatie hierover is beschikbaar via het Informatiecentrum.

Indien men op het rapport van een patiŽnt naast de huidige resultaten ook de vorige resultaten wenst, dient het vierkantje ‘cumulatief rapport’ te worden aangekruist.

Indien een aanvrager een kopie aan een collega wenst te bezorgen, dient de naam en het adres te worden vermeld op de voorziene plaats.

Alle gegevens die men op het aanvraagformulier noteert, worden op het rapport vermeld, zodat deze door de aanvrager op juistheid kunnen worden gecontroleerd. De referentiewaarden zijn immers voor bepaalde analyses verschillend naargelang leeftijd en geslacht.

De patiŽnt kan telefonisch zijn resultaten bekomen indien de aanvrager het veld ‘aan patiŽnt meedelen’ invult. Indien de aanvrager wenst dat de patiŽnt een kopie van de resultaten krijgt, dient men het vakje ‘Kopie aan patiŽnt’ aan te kruisen of bij ‘Kopie aan:’ patiŽnt te schrijven.

Voor het maken van afspraken omtrent het ophalen van stalen, de wijze van rapporteren of voor bijkomende vragen over andere facetten van onze dienstverlening kan men steeds contact opnemen met het laboratorium.