Staalontvangst/Staalverdeling
Laatst aangepast 09/23/2017
■ Verantwoordelijke Klinisch Bioloog: Koen Hens, Ariane Verschueren & Lieven Holvoet
■ Projectleider & Co÷rdinerend Hoofdlaborant: Patrick Rosiers
■ Hoofd: Gina Michiels

Serumverdeling gebeurt grotendeels volautomatisch op het einde van de labostraat door de RSApro aliquoter-sorter.
Andere afnamebuizen worden indien nodig automatisch uitgesorteerd op de labostraat (Flexlab3.6, Inpeco) dmv een IOM (Input Output Module).
Manuele verdelingen worden in de mate van het mogelijke vermeden.

Voornaamste analyse-apparatuur

Track (Inpeco)
PVT RSA Pro (Roche)


PVT RSA Pro (Roche)

IOM (Inpeco)

Staalontvangst/Staalverdeling

Inpeco